10 november 2020

Workshops De Kleine Wereld succesvol verlopen

Op 10 november verzorgde Jan Posthumus samen met Patricia van Doenya's Danswereld diverse korte workshops bewegen voor kinderen van 0 - 4 jaar bij KOV De Kleine Wereld. Het doel van de workshop was om de pedagogisch medewerkers betere kennis en mogelijkheden te geven om de kinderen van deze leeftijden meer te laten bewegen.

De pedagogisch medewerkers waren zeer geïnspireerd en vonden het leerzaam en meteen toepasbaar. De workshop was opgedeeld in twee delen: een deel over het belang van bewegen en hoe de bewegingsontwikkeling bij jongere kinderen verloopt, het 2e deel bestond uit het laten zien en ervaren van dansvormen voor jonge kinderen. Patricia en Jan kijken terug op geslaagde workshops!

“Heel leerzaam hoe je kinderen met makkelijke materialen kan laten bewegen, maar ook de diepgang van de sensomotorische ontwikkeling vond ik heel belangrijk om te horen”,  was één van de vele positieve reacties!

Ook geïnteresseerd in een workshop? Klik hier voor meer informatie of neem meteen contact met ons op.