Coaching

Coaching on the job is binnen BeweegBuro een essentieel onderdeel om onze belofte (Dé partner in BeweegPlezier!) waar te maken. Coaching helpt ons om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden, door onze professionals goed te begeleiden in hun dagelijkse bezigheden. Daarnaast halen wij door deze persoonlijke coaching waardevolle input op voor onze interne opleidingen, trainingen en workshops.

Coaching binnen BeweegBuro

De coaches binnen BB zijn getraind om op een prettige en doeltreffende manier feedback & feed forward te geven. Daarnaast is er regelmatig overleg met de collega-coaches om de werkwijze te analyseren en verbeteren. Zo gebruiken wij momenteel een coachingformulier dat gestoeld is op de nieuwste inzichten binnen ons vak en uitgaat van de persoonlijke leerdoelen waar onze collega op dat moment mee bezig is. Er is dus altijd van tevoren een helder doel t.a.v. de coaching. De terugkoppeling gebeurt persoonlijk en later ook digitaal, via ditzelfde formulier.

Alle collega’s worden meerdere malen per jaar bezocht op 1 of meerdere van hun locaties. De coach is dan aanwezig in de gymzaal/ bij de activiteit en coacht in de praktijk. Qua frequentie van de coaching wordt op individueel niveau gekeken naar de vraagstukken die er leven en de senioriteit (in lesgeven) van de collega. Zodoende creëren we veel ruimte voor autonomie en persoonlijke groei bij onze collega’s en waarborgen we tegelijkertijd de kwaliteit van onze lessen.