Vroeg leren funest voor ontwikkeling jong kind

Vroeg leren funest voor ontwikkeling jong kind

”We vergeten het klimmen, klauteren, leren vallen en weer opstaan”

Anderhalve week geleden stond er een artikel in de krant met als kop; ”Vroeg leren funest voor ontwikkeling jong kind”. Een duidelijke kop met een misschien wel nog duidelijkere inhoud.

Dinsdag 4 oktober heeft er in de Tweede Kamer weer een rondetafelgesprek over het jonge kind plaats gevonden. Hetzelfde gesprek wat er in 2016 is gehouden waarin iedereen eensgezind was: het jonge kind moet meer speelruimte krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Maar welke acties rondom dit onderwerp hebben er in de afgelopen 6 jaar dan plaats gevonden? De kleutertoets is afgeschaft, maar verder is de nadruk op vroege geletterdheid en gecijferdheid toegenomen. En het ‘speels leren’?

Wanneer jonge kinderen gestuurd spelen, rekenen we ze af op hun prestaties. We rekenen kinderen af op wat ze niet kunnen in plaats van wat ze wél kunnen.

Maar kinderen willen niet presteren, ze willen spelen!

Je moet het spel, indien nodig, verrijken maar niet opleggen. Spontaan spel zonder doelstelling van bovenaf. Onmeetbaar én onmisbaar: creatief spel is essentieel voor de fysieke, emotionele en cognitieve groei van kinderen. Daarmee creëren we stabiele, nieuwsgierige en leergierige kinderen.

Goed om te zien dat we dit bij het BeweegBuro al jaren toepassen. Doormiddel van onze ‘BeweegMethode‘ en het gebruik van ‘BeweegTuinen’ ervaren kinderen het ‘speels leren’ in een speelruimte. Dit is anders dan (prestatiegericht) leren door spel.

Bekijk hier het rondetafelgesprek van dinsdag 4 oktober hier

Lees het hele artikel hier

 

Bron: AD.nl

Gjalt Jellesma, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang; Felix Rottenberg, Brancheorganisatie Kinderopvang; Myrte van Gurp, Pedagogisch Professionals in de Kinderopvang; Marjet Winsemius, Voor Werkende Ouders en Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs, De Kerngroep