Terugblik Inspiratiesessie Waalwijk

In samenwerking met de Gemeente Waalwijk, Waalwijk Taalrijk , GO Waalwijk en Van Gelder in Beweging hebben wij afgelopen maand geleden een inspiratiesessie georganiseerd over bewegen op en rond school. Bewegen en gezondheid zijn thema’s, waarbij ook de school een belangrijke rol speelt. Ter ondersteuning en inspiratie werd deze middag voor schoolbestuurders, intern begeleiders, leerkrachten en andere betrokken professionals georganiseerd.

Terugblik Inspiratiesessie Waalwijk

Bewegen stimuleert de ontwikkeling van hersenen, wat positief bijdraagt aan concentratie, leren, creativiteit, probleemoplossend vermogen en geheugen. Ondanks deze kennis is Nederland ‘Europees kampioen zitten’, niet een titel is om trots op te zijn.

Ook de school draagt hier bij kinderen aan bij. Maar de school is ook zeker een plek waar kinderen op een relatief eenvoudige manier juist meer kunnen gaan bewegen. Bovendien met eenzelfde of zelfs een verbetering van de leeropbrengst! Wim van Gelder heeft inzicht gegeven op welke manieren je meer beweging in een schooldag kunt brengen. In het programma ‘Altijd en overal Oog voor taal’ van Waalwijk Taalrijk wordt beweging ook veelvuldig ingezet. Claire Steijger heeft inzicht gegeven hoe Motorische Remedial Teaching (MRT) en kinderfysiotherapie basisscholen ondersteuning kunnen bieden op het gebied van bewegingsontwikkeling.

Er zijn verschillende voorbeelden hoe bovenstaande onderwerpen in de klas (of tijdens een buitenles op het schoolplein) toegepast kunnen worden. Daarnaast geldt dat als een kind goed leert bewegen en daaraan plezier beleeft, dit de basis is voor een leven lang bewegen. Het is dus essentieel om alle kinderen veel en veelzijdig te laten bewegen.

In het najaar zal de sessie een vervolg krijgen. Hetgeen de deelnemers nu hebben kunnen zien en horen, zullen ze dan ook zelf ervaren door middel van verschillende voorbeelden. Ook zal er aandacht zijn voor hetgeen waar scholen nu tegenaan lopen, welke uitdagingen zij ervaren en hoe zij hiermee om kunnen gaan.

Een groot woord van dank aan onze gastsprekers Wim van Gelder, Marlies Beeks en Claire Steijger voor hun bijdragen.