Wat is het?

Motorisch Remedial Teaching

Op sommige scholen zijn onze collega's niet alleen werkzaam als gymdocent, maar werken ze ook als Motorisch Remedial Teacher.
MRT in kleine groepjes

Motorisch Remedial Teaching

Wellicht heeft u al eens van Remedial Teaching gehoord, kinderen worden extra begeleid door een Remedial Teacher op het gebied van bijvoorbeeld spelling, rekenen of andere schoolse vaardigheden. MRT is hetzelfde, maar dan op het gebied van motoriek. Onder motoriek valt alles wat met bewegen te maken heeft. Dat wil zeggen van schrijven (fijne motoriek) tot bewegen op het plein of in de gymles (grove motoriek). De ontwikkeling van de motoriek van kinderen loopt niet gelijk. Het ene kind is sneller motorisch vaardig dan andere kinderen. Sommige kinderen zijn laatbloeiers en andere kinderen hebben wat extra hulp nodig. Deze hulp is dan gericht op het verbeteren van de fijne- of grove motoriek van kinderen, en daar komt dan de MRT’er om de hoek kijken.

Kinderen bij wie een motorische achterstand wordt gesignaleerd, zullen een eerste test worden afgenomen. Deze test bestaat uit vier vaardigheden: stuiten (met bal), op één been stil staan, hinkelen en coördinatie. Als ook uit deze test blijkt dat de motoriek achterloopt op de leeftijd van het kind, wordt een vervolgtest uitgevoerd. Dit is een uitgebreidere test op het gebied van fijne en grove motoriek. Vanuit deze test wordt een plan met doelen opgesteld zodat het kind in een periode van ongeveer twaalf weken een sprong kan maken in zijn motorische vaardigheden. De doelen die worden opgesteld kunnen gaan over de motoriek van kinderen, maar ook over andere vaardigheden, zoals sociaal-emotionele vaardigheden.

In kleine groepjes wordt gewerkt aan de motorische vaardigheden waar kinderen op achterlopen, maar ook waar ze al verder in zijn, dat geeft vertrouwen.

In de twaalf weken gaan de kinderen in kleine groepjes een half uur tot drie kwartier met de MRT-leerkracht mee naar de gymzaal. Daar wordt op speelse manier met de kinderen gewerkt aan hun motorische vaardigheden. Het doel van de MRT-lessen is ook dat kinderen plezier en vertrouwen krijgen in het bewegen en in zichzelf. In de lessen wordt gewerkt aan motorische vaardigheden als stuiten, evenwicht, hinkelen, springen, coördinatie, balgevoel en oog-lichaam coördinatie. Daarnaast wordt er gekeken naar wat kinderen spannend vinden, zoals klimmen en over de kop gaan (rollen). Daar wordt op een speelse manier aan gewerkt zodat de angst afneemt.

Als MRT-er ben je dus bezig met kleine groepjes kinderen om hen een extra helpende hand te bieden in het ontwikkelen van de motorische vaardigheden, zelfvertrouwen en het verminderen van angsten. Het is erg dankbaar werk, want je ziet na een relatief korte tijd al veel verbetering in de motoriek, maar wat vooral voor de kinderen belangrijk is, een groei in het vertrouwen. Het vertrouwen dat ze iets kunnen of dat ze trots zijn dat ze iets doen wat ze eerst niet durfden. Kinderen merken na een korte tijd zelf een verschil, misschien niet direct in motorische vaardigheden, maar wel in wat zij nu wél durven en geleerd hebben.

Interesse in het werken met een MRT’er van het BeweegBuro? Neem contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden.