Een dag als buurtsport coach

Tijdens de vakantie zijn een aantal van onze collega's óók buiten de gymzaal actief. Iemand die altijd buiten de gymzaal bezig is, is collega en buurtsportcoach Elke. Wij vroegen haar ''een dag als buurtsportcoach'' op papier te zetten.
Een dag als buurtsportcoach

Een dag als buurtsportcoach


Op een zonnige vrijdagmiddag waait er een kalm briesje door de stad. De heerlijke zomer is weer terug. Mijn dag begint om half vier, nog even rust voordat iedereen komt. Ik zie de eerste paar kinderen op hun fietsen mijn kant op komen. Van een afstand roepen ze: ”Hey, heb je de wortels bij je?”; Een weddenschap verloren omdat ik vorige keer te laat was bij de vergadering met hun groepje van de ”Autumn Games”. Dit is een toernooi op het Europaplein in Waalwijk dat kinderen uit de buurt zelf organiseren. Van het maken van posters tot het regelen van sponsoren en deelnemers. Ze ontvangen een trui met verantwoordelijkheden en voordelen. Dit project is in de gemeente Loon op Zand van start gegaan als ”Bewegend Verbinden in de Wijk”.

Na het begroeten vraag ik hoe het thuis, op school en buiten gaat. Ik probeer met iedereen een praatje te maken. Zodra er genoeg deelnemers zijn begint de activiteit. Dit kan voetbal zijn, tikkertje, basketbal of een spel dat de deelnemers zelf bedenken. 

De meesten gaan rond vijf uur naar huis om te eten. De eerste meiden zijn dan al op het Cruyff Court in Waalwijk en spelen oud Hollanden of kletsen gezellig met elkaar. Nadat er tien minuten gediscussieerd is over de teams, beginnen we met voetballen op de helft van het court. Op de andere helft van het veld spelen de rest van de kinderen. Projecten zoals Breaking Barriers van Adidas helpen mij en anderen in heel Europa om meer van dit soort sportieve momenten voor meiden te creëren. Om zes uur loop ik even rond het Cruyff Court en praat ik met die jeugd en kinderen die er op dat moment zijn. Als er hulpvragen uit deze gesprekken voortkomen, zoek ik meteen contact met verenigingen, jongerenwerk, de gemeente, politie of vrijwilligers. Soms is het ook andersom, waarbij er een melding over een jongen of meisje uitgaat. Dit bespreek ik op het moment als ik diegene op het Cruyff Court tegen kom.

Om 19.00 uur begint een groep tussen de 5 en 18 jaar met zaalvoetballen. Deze groep telt ongeveer 15 personen en zorgt voor overlast als ze geen actieve vrijetijdsbesteding hebben. Met een uur zaalvoetbal en de afspraak dat ze hierna niet meer in de buurt rondhangen, voorkomen we overlast, vernielingen en ongewenst gedrag. Dit is een kijkje in de dag als buurtsportwerker. Naast de wekelijkse activiteiten op pleintjes, veldjes en gymzalen ben ik ook nog organisatorisch bezig. Zo organiseer ik vanuit de buurtsport ook toernooien, laser game-avonden en andere actieve vrijetijdsbesteding.

Doelgroepen

Er zijn veel soorten doelgroepen die ik zie en spreek; jong, oud, mannen, vrouwen, statushouders, vluchtelingen en nog veel meer. Iedereen heeft een verschillende achtergrond.

Het Buurtsportwerk doe ik de gemeente Loon op Zand met Joris. In de gemeente Waalwijk werk ik sinds kort met Timo (Jack Grealish). Het leukste aan mijn werk is dat er geen regels zijn. De losse sfeer buiten zorgt dat er met creativiteit alles mogelijk is en alles kan àls je het maar bedenkt. Ben jij benieuwd om een dag mee te lopen met het buurtsportwerk, dan ben je van harte welkom!