Vanaf schooljaar 2023-2024

Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn basisscholen verplicht om minstens twee lesuren bewegingsonderwijs van in totaal 90 minuten per week te verzorgen. De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs  ondersteunt scholen om dit te kunnen realiseren (deel A). Scholen die al aan deze verplichting voldoen, kunnen deze subsidie gebruiken om meer bewegen tijdens de schooldag te gaan realiseren (deel B). Denk aan meer bewegen in en rondom de school en bewegend leren (Dynamische schooldag).

Met de subsidie kan een procesbegeleider worden aangesteld om de scholen te begeleiden bij de te nemen stappen. Vanuit het BeweegBuro zijn een aantal collega’s aan de slag als procesbegeleider bij diverse scholen. Bij alle scholen inventariseren we waar ze staan op het gebied van bewegingsonderwijs en bewegen gedurende de dag. Wellicht komen we voor meer informatie ook een keer bij jou. Vervolgens gaan we uitzoeken wat de school ziet als ‘meest ideale situatie’, wat daarvoor nodig is en hoe dit kan worden bereikt.

De eerste sessies met een aantal scholen zijn nu geweest. Op het gebied van bewegend leren wordt al best wel wat gedaan. Maar het is niet structureel en groepsleerkrachten vinden het lastig goede en gevarieerde lessen te verzinnen en vinden.

Lees het hele artikel hier