Nog meer BeweegPlezier op de (sport)-BSO

Deze praktische workshop geeft je voorbeelden, ideeën en tips om het beweegaanbod op de Sport-BSO verder uit te bouwen en te kunnen differentiëren. Het resultaat is nog meer BeweegPlezier bij de kinderen en bij jou!

Schrijf je in!


Nog meer BeweegPlezier op de sport-BSO

Veel kinderopvangorganisaties hebben bewegen en gezondheid als belangrijke pijler en speerpunt in hun beleid. Dat is een hele goede zaak! Inmiddels zijn er in Nederland ook al heel veel specifieke sport-BSO’s. Dat is een hele mooie ontwikkeling.

Deze sport-BSO’s worden veelal bemand door sportprofessionals. Om deze sportprofessionals  nieuwe ideeën en inzichten te geven is deze workshop ontwikkeld. Al bijna 20 jaar zijn docenten van het BeweegBuro actief op sport-BSO’s; graag inspireren we andere lesgevers op basis van onze dagelijkse ervaringen en de door ons succesvol toegepaste aanpak.

Deze workshop zoomt in op specifieke thema’s zoals differentiatie, regierol van de kinderen, het sportklimaat, aangepaste beweegvormen die niet altijd met winnen en verliezen te maken hebben, etc. Tevens is er aandacht voor nieuwe spelvormen, organisatievormen en materialen die voor sport-BSO’s zeer geschikt zijn.

Met deze workshop willen wij de sportdocenten en overige pedagogisch medewerkers van een sport-BSO inspireren om hun beweegaanbod en de manier waarop zij lesgeven nog professioneler te maken.

Met een passend beweegprogramma en de juiste materialen, zijn er veel mogelijkheden om ook op die locaties iedere dag te bewegen en de kinderen en de pedagogisch medewerkers veel beweegplezier te geven.

Met deze workshop willen wij de pedagogisch medewerkers inspireren en concrete beweegactiviteiten en organisatievormen meegeven. Er is ook aandacht voor het plannen en organiseren van het beweegaanbod, het omgaan met verschillende leeftijden en aanbevolen materialen. De activiteiten die behandeld worden zijn direct in de praktijk toepasbaar.

Gymdocent kleuters

Veel met weining bestaat uit:

  1. Hoe creëer ik nog meer BeweegPlezier?:

  2. Hoe kan ik nog beter differentiëren?:

  3. Hoe geef ik kinderen (meer) regie in het beweegprogramma?:

  4. Hoe kom ik tot meer diversiteit in mijn lessen?:

  5. Welke nieuwe organisatievormen zijn er?:

  6. Welke (nieuwe) beweegvormen en materialen zijn heel geschikt voor de sport-BSO?: