Beweeg Klimaat

In deze workshop richten we ons op de essentiële aspecten van het beweegklimaat. Er is specifieke aandacht voor het creëren van een sociaal-emotioneel veilig beweegklimaat en jouw lesgeefstijl als docent. We gaan in op jouw relatie met de individuele leerling en de klas. Ook kijken we naar zaken rondom fysieke veiligheid.

Leer door te ervaren en breng positieve veranderingen aan in jouw beweegklimaat!

Schrijf je in!


Het BeweegKlimaat

Ontwikkel vaardigheden om een sociaal-emotioneel veilige omgeving te creëren waarin elke leerling gedijt. Verdiep je in diverse lesgeefstijlen en ontdek welke het beste bij jou past. Bouw sterke relaties op met je leerlingen en leer hoe je een inclusieve omgeving kunt bevorderen, waar iedereen welkom is en mag deelnemen aan de les. Ook wordt gesproken over zaken die met fysieke veiligheid te maken hebben.

De workshop is vooral praktisch van aard. Relevante theorie wordt kort toegelicht. Voorafgaand aan de workshop is een digitale reader beschikbaar. Deelnemers worden geacht deze vooraf door te nemen. Het basisprincipe is leren door zelf te doen en te ervaren.

 

Beweeg Klimaat bestaat uit:

 1. Sociaal-emotioneel veilig beweegklimaat:

  Complimenten, Zelf meedoen, Gesprek voeren, Luisteren, Interesse tonen, een helpende hand aanbieden, muziek, getal onder de tien, blauwe kaart > sportief spelen, probleem oplos kaart.

 2. Lesgeefstijl

  Leerlingen zelfstandig maken voor een blijvende deelname aan de bewegingscultuur.

 3. Relatie:

  Tijd doorbrengen met leerlingen, even samen bewegen, praatje maken, komen kijken, complimenteren.

 4. Iedereen kan meedoen

  Persoonlijke differentiatie, en dan wel in rood spelen. Spelen in homogene en heterogene groepen.

 5. Fysieke veiligheid:

  Speelrichting, wat zet je weg bij welke doelgroep etc.