Wat is het?

Motorisch Remedial Teaching

Op sommige scholen zijn onze collega's niet alleen werkzaam als gymdocent, maar werken ze ook als Motorisch Remedial Teacher.

MRT

Kinderen bij wie een motorische achterstand wordt gesignaleerd, zullen worden getest op hun motorische vaardigheden. Vanuit deze test wordt een plan met doelen opgesteld. De doelen die worden opgesteld kunnen gaan over de motoriek van kinderen, maar ook over andere vaardigheden, zoals sociaal-emotionele vaardigheden. In twaalf weken gaan de kinderen in kleine groepjes een half uur tot drie kwartier met de MRT-leerkracht mee naar de gymzaal. Daar wordt op speelse manier met de kinderen gewerkt aan hun motorische vaardigheden.

Het doel van de MRT-lessen is ook dat kinderen plezier en vertrouwen krijgen in het bewegen en in zichzelf. In de lessen wordt gewerkt aan motorische vaardigheden als stuiten, evenwicht, hinkelen, springen, coördinatie, balgevoel en oog-lichaam coördinatie. Daarnaast wordt er gekeken naar wat kinderen spannend vinden, zoals klimmen en over de kop gaan (rollen). Daar wordt op een speelse manier aan gewerkt zodat de angst afneemt. Kinderen merken na een korte tijd zelf een verschil, misschien niet direct in motorische vaardigheden, maar wel in wat zij nu wél durven en geleerd hebben.

Neem contact op

MRT in kleine groepjes