Het BeweegBuro voor gemeenten

Wij bewegen gemeenten

Het BeweegBuro is partner van gemeenten op het gebied van bewegen, sport en gezondheid.

Samen sporten voor een gezamenlijk doel

Wat we doen

Beleid en strategie

Samen komen tot helder beleid en een effectieve strategie

Lees meer
Buurtsportcoaches

Onmisbare professionals die beleid vertalen naar resultaat

Lees meer
Buurtsportwerkers

Gebruiken sport als middel om belangrijke doelgroepen te bereiken

Lees meer
Gymleraren

Structurele of tijdelijke inzet van gekwalificeerde gymleraren

Lees meer
Verenigingsondersteuning

Coaching en begeleiding van lokale sportverenigingen

Lees meer
Evenementen

Vernieuwende beweegevents voor alle doelgroepen

Lees meer

Beleid en strategie

Het begint met helder beleid en een duidelijke strategie.

Wat is het doel op het gebied van gezondheid, sport en bewegen? Hoe wordt dat gerealiseerd?

Met energie en een vernieuwende aanpak stellen we doelstellingen en kaders op. Voldoende maatschappelijk draagvlak is daarbij essentieel.

Vanuit een duidelijke basis gaan we aan de slag.

Buurtsportcoaches

Onze buurtsportcoaches zijn aanjagers, aanpakkers en verbinders. Met onze buurtsportcoaches worden plannen werkelijkheid.

Zij zorgen voor sterk en gevarieerd bewegingsonderwijs aan de hand van onze eigen BeweegMethode, ondersteunen sportverenigingen, organiseren beweegactiviteiten en evenementen, bieden tussen- en naschoolse activiteiten aan, verzorgen MRT, maken werk van een beweegaanbod voor ouderen en meer.

Wij ontzorgen gemeenten. Nemen de coördinatie en de uitvoering graag uit handen. Overleg en verantwoording vindt natuurlijk altijd plaats. Zelf een actievere rol? Je hebt ons aan je zijde.

Gymles in sporthal verzorgt door het BeweegBuro

Buurtsportwerkers

Sport als middel. Jongeren bereiken en activeren door middel van sport- en beweegactiviteiten en events.

Onze buurtsportwerkers weten met de juiste aanpak en passende activiteiten een belangrijke groep jongeren te activeren en te motiveren. Ze kennen het sociaal-maatschappelijke veld en werken samen met andere (hulpverlenende) partners en partijen.

Gymleraren

Eerstegraads bevoegde gymleraren verzorgen vernieuwend bewegingsonderwijs volgens onze eigen BeweegMethode. Structureel of tijdelijk.

Gymles in de gymzaal basisonderwijs

Verenigings­ondersteuning

Een sterk en gevarieerd lokaal sportaanbod is belangrijk.

Wij kennen het speelveld en de uitdagingen van de verenigingen.

Met onze expertise leveren wij een bijdrage aan belangrijke thema’s zoals ontwikkeling van technisch kader, vrijwilligersbeleid, veilig sportklimaat en meer.

Volleybaltoernooi georganiseerd door sportcoach

Evenementen

Met plezier bewegen. Dat kan bij uitstek tijdens een aantrekkelijk ‘beweegevent’.

Koningsspelen voor de jeugd, kennismakingsclinics voor volwassenen, passende evenementen voor bijzondere doelgroepen. Zomaar een kleine greep uit de mogelijkheden. Wij realiseren het.

Beachvolleybal bij de naschoolse opvang

Ontmoet onze sportprofessionals

  • Hebben een sportopleiding afgerond
  • Worden gecoacht en getraind
  • Beschikken over een VOG
  • Zijn enthousiaste ambassadeurs van een gezonde leefstijl
Bekijk vacatures
Teamplayers BeweegBuro