BLOG

Kick Off Sport Na School

Dit jaar werd voor het eerst een grootse Kick Off Sport Na School georganiseerd. Meer dan 120 basisschoolleerlingen lieten hier zien hoe leuk het is om te bewegen! De Kick Off werd georganiseerd door buurtsportcoachteam Waalwijk in samenwerking met negen sportclubs.

BEWEEGBURO             BEWEEG!             BEWEEGPROGRAMMA'S              BEWEEGACADEMIE              BEWEEGBERICHT              CONTACT